HomeDe klassieke opvoedingPagina 60

JPEG (Deze pagina), 697.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.85 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

zi J 1
* l

; 26 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
i Stenaars, die haar in hun werk tot uiting brachten,
hebben een invloed gehad, welke niet tot onze land-
lj palen bleef beperkt. 1)
E Hoe veel onze letterkunde Sedert de dagen van Von-
;i’ E del aan het voorbeeld van Griekenland en Rome te dan-
fëgï ken heeft, brengt ons de beweging van Tachtig in her-
j p innering. Deze vindt haar meest verheven uitdrukking
J _ in het werk van Diepenbrock, onze grootste humanist,
fa? die in zijn muziek en in zijn geschriften het Hollandsch ,
ideaal op ongeëvenaarde wijze heeft vertolkt. ”
4
1 :
l
,_ ____ j
J?
` 1) Krachtens het Hoeufft-legaat wordt jaarlijks door de Koninklijke
i Academie een wedstrijd in Latijnsche poëzie uitgeschreven. De prijs
-- tevoren o. a. door Prof. Hartman behaald -­- werd onlangs toegekend
aan den Italiaan Pascoli, die naar aanleiding van deze Hollandsche be-
- kroning, op het Capitool te Rome door de autoriteiten officiëel werd ge-
huldigd. l
Een der oudste in het Latijn verschijnende publicaties is de
p i ,,MnemoSyne" (Brill, Leiden) met litterairen en wetenschappelijken
1 l inhoud, geredigeerd door Prof. P. H. Damsté, Prof. J. J. Hartman en
i_ Prof. C. W. Vollgraff.
j* Vanaf 1 januari 1923 zal te Parijs met Hollandsche medewerking
bij opnieuw het zuiver­litteraire, op zeer luxueuze wijze uitgegeven,
Latijnsche tijdschrift Janus verschijnen.
1
U
.'ä l
jl
(