HomeDe klassieke opvoedingPagina 53

JPEG (Deze pagina), 867.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

. ,.­­· .... , · -- · ­- ­.·r·»~,.~ gr --.­- r ·r‘· ‘ .,,. ··,v;«s•w•m9‘»` . ·’ " ` FM' t Ei Y ‘ K
il
np '( ‘·
DE KLASSIEKE OPVOEDING. 19 V [
Onze staatslieden betoonden zich de meest ijverige ' (
beoefenaars van het Humanisme. `
Hollandos comites, genus alto a sanguine regum, ;
Pelignis animus fert celebrare modis.
J
.. . 1
In deze regelen, waarmede Dousa 1) zijn geschied- (
boeken (Res Hollandicae) aanvangt, weerklinkt de _
frischheid en kracht van het Hollandsche land en de
. . 4
fierheid van ons voorgeslacht.
Grotius paarde aan het talent van een dichter de j
scherpzinnigheid van een jurist en besteedde den tijd ;·ë
zijner Loevensteinsche gevangenschap aan het verta­ (
len van Grieksche auteurs in het Latijn. _
Een gave aan ons ras eigen is deze, dat wij ons ge-
makkelijk in de gevoelens en gedachten van andere vol- (
ken verplaatsen. Deze eigenschap, welke de Hollan- '
Bazel, daarop naar Neurenberg, waar hij studeerde bij Dürer. Na Ven e- _, 4/
tiê en het Heilige Land te hebben bezocht, doorkruiste hij in alle rich- `
tingen Italië ,waar hij ruines en beelden en de werken van Raphael en
Michel Angelo copiëerde. Paus Adriaan VI, zelf een Hollander, plaatste
hem aan het hoofd van het Belvedere-Museum.
Adrianus Schorelius (1530-l559), door Peerlkamp waarschijnlijk
ten onrechte als broeder van ]an van Scorel beschouwd, verrijkte onze l
Latijnsche litteratuur met eenige uitstekende gedichtjes, die veel werk _
van minder beteekenis doen vergeven. Hij overleed kort na zijn terug- K4
keer uit Italië.
1) jan van der Does, Heer van Noordwijk (1545-1604) studeerde 3 i
achtereenvolgens te Lier (Brabant), Delft, Leuven, Douai en ten slotte (
te Parijs, waar hij een der beste leerlingen werd van den beroemden
Graecus Pierre Dorat en vriendschap sloot met Ronsard. Bij de verde- , `
diging van het belegerde Leiden speelde Dousa een belangrijke rol. {
Dertig jaren lang bestuurde hij de Leidsche Universiteit. Hij schreef
commentaren op Plautus, Catullus en andere klassieke schrijvers en e
onderscheidde zich als dichter, diplomaat, geschiedschrijver en staats-
man. j `
ä
EE