HomeDe klassieke opvoedingPagina 50

JPEG (Deze pagina), 615.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.80 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

{ "' ‘ ` ‘*` ( ' ' """' ¤ · - r­~« ·Y­» ~ ’···9•‘ ·¤,.,,.,.~,,,`. v vw , _.,., ,,,, _ ,,`~, - a.:
{/
ej J
Q 16 DE KLASSIEKE OPVOEDING.
l De klassieke opvoeding mag niet verloren gaan voor
hen, voor wie zij uitsluitend is bestemd, n.l. voor die-
f genen, van wie met reden mag worden verwacht, dat
nl de lessen van het verleden voor hen niet verloren zul-
; è len zijn, dat de voorbeelden der Oudheid op hun leven
niet zonder invloed zullen blijven en in hen de klassieke
discipliiia de in de kiem aanwezige ,,beschaving" zal ,
E i ontwikkelen.
ez
5
gere generatie, Sybrand Allegondus de Flines, wiens eerste gedachte
was, toen hij eenige jaren geleden in dienst tred van een onzer groote
j g bankinstellingen om naar java te worden uitgezonden, hoe hij zich de
gelegenheid tot het leeren der klassieke talen zou verschaffen. Moge
» [ hem die gelegenheid niet ontbreken!
En is niet Kloos en met hem menig ander kunstenaar een fervent
‘ humanist?
S Veel dergelijke Hollanders, onbekend, bekend of beroemd, uit de
I meest uiteenloopende kringen der maatschappij voortgekomen, wor-
den onder iedere generatie aangetroffen. Bon sang ne peut mentir.
X
`
L

l
Y Af Y 7 A Y Y