HomeDe klassieke opvoedingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 973.57 KB

TIFF (Deze pagina), 13.28 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

i.
VOORREDE. XXI ii
verschillend gebied, hebben gehad. Of ze, wat het Grieksch be- j
treft, veelvuldig voorkomt, doet, voor de weerlegging van de
« kracht van het argument van het vergeten zijn, niet af. Voor j
hem, die mijne mededeeling als een ,,daadwerkelijk feit" wil
beschouwen, blijkt dus, dat er nog heel wat Grieksch zat in j
dat Griekschlooze hoofd. Ook is het, althans voor mij, duide-
lijk, dat, met het verdwijnen van de parate kennis, de aandoe- j
ning, de inspiratie nog niet op den loop zijn gegaan. Wat komt
er met al dat ,,vergetene" al niet mee! En de vormende kracht
van de antieke cultuur is door dat vergeten zijn nog maar niet
door een tegenkracht opgeheven! _
Indien men twijfelt aan de juistheid van mijn betoog, laat
men dan eens de proef op de som nemen. Men beginne eens met
het onopgesmukte poëtische verhaal van de Anabasis, eerst
met grammatica er bij, en men zal versteld staan hoeveel er
nog van is overgebleven. Trouwens hoevelen komen niet bij I
de hulp aan hun kinderen bij allerlei vakken tot de ontdek-
king, dat ze er weer heel spoedig in zijn. Er zijn er, die aan het /
Grieksch niet beginnen, omdat zij meenen alles vergeten te zijn; `
maar ik geloof, dat het hun mee zou vallen. IW
Zie ook de ervaring van den wijsgeer Bergson. Ik laat hem `
zelf aan het woord: ,,]’avais fait des versions grecques, péni-
blement, je vous assure, dans toutes mes classes. Arrivé en phi-
losophie, je pris un tel goüt à la lecture du Phédon, commencée
dans une traduction, queje me transportai au texte même, con-
; servant la traduction en regard. Au bout d’une trentaine de j
pages, je pus me passer à peu près de la traduction. Cette an- i`
née­la, je lus couramment plusieurs dialogues de Platon dans
l’original. je savais tout juste autant de grec que mes camara-
des. C’est dire qu’ils en savaient beaucoup plus qu’ils ne s’en
figuraient savoir."
vl "“"·* e--~ -·---;­·.~ a,,...,-i...,..,,`I_ , __ , ___ r____ ______ __ )_l__ _? _____>____M__A__r fn__·w“_N u*_-“m`M“_;> V V