HomeDe klassieke opvoedingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 798.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.61 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

XVI VOORREDE.
uitzonderingen, uit de voor-universitaire studie kan worden
H gemist. Ik zal hun deswege niet van hervormingszucht beschul-
digen; zij handelen niet uit een zucht om ook het slechtere
voor het betere te aanvaarden mits er maar hervormd wordt.
i` Maar dan moet ook het verwijt van behoudzucht aan ons adres,
achterwege blijven. Wij willen behouden, omdat wij het be-
staande beter achten dan het voorgestelde, omdat wij ons oor-
deel hebben gevormd met inachtneming van den gulden regel:
vraêvwa äaxzpwêçsrrs vd xxiwv xwréxsrs. 1)
Dat wij daarbij tevens kunnen wijzen op een nationale tradi-
tie behoeft allerminst op behoudzucht te duiden; die traditie
vormt een aanwijzing voor de deugdelijkheid, maar wie voor de
traditie voelt moet natuurlijk door zelfkennis en zelfcontrole --
deugden, waarvan de leerling bij de studie van het Grieksch
de verhevenste voorbeelden leert kennen - zich voor het ge-
vaar van behoudzucht wachten. Menschen met hervormings­
zucht zijn minstens even gevaarlijk als menschen met behoud-
zucht. Hier echter, waar wij het wetsvoorstel beschouwen als
een ramp, waar wij gevoelen dat ons iets dierbaars wordt ont-
nomen, waar hetgeen ons wordt aangeboden de ledige plaats
onmogelijk kan innemen, daar behoeft waarlijk niet te worden
gevreesd, dat de behoudzucht als zoodanig ons parten heeft ge-
speeld. Het gevaar erken ik, maar ik meen dat de voorstanders
der klassieke opvoeding zich daar voldoende rekenschap van
hebben gegeven.
Of overigens de traditie een zekere bekoring uitoefent, het is
alweer, ik kan er niet genoeg den nadruk op leggen, een quaes-
tie van mentaliteit. Op mij b.v. maakt het feit dat Euclides een
werk heeft geschreven, waaruit de menschheid meer dan 2000
M ’) Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede.