HomeDe klassieke opvoedingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 815.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

VOORREDE. XIII "
de teergevoelige Diepenbrock, den kinderlijken eenvoud, waar-
mede de reus Brückner, de pure liefelijkheid waarmede de an-
ders zoo stroeve Brahms, den teeren gloed, waarmede de ver-
fijnde de Bussy, de verheven grootheid, waarmede het machtige _
genie van Beethoven die enkele tonen begeleidt; wij hooren wat j
voorafging, wij hooren hetgeen volgt, de emotie die wij hebben H
ondervonden, leeft weer in ons op: zoo leeft ook, bij de herinne-
ring aan de enkele episoden van Homerus, Aeschylus, Plato en
zoovele anderen, de geheele grootheid van Hellas, al het goede,
al het edele, waardoor wij werden geboeid en geroerd, op voor
onzen geest; wij voelen dat wij iets hebben behouden.
De voorstanders der klassieke opvoeding zijn opgeschrikt.
Volgens het Ontwerp zal men zelfs in de Romaansche talen
kunnen promoveeren zonder Grieksch ­-het klinkt ongeloof- j
lijk, maar het staat er 1) ­- men zal jurist kunnen worden zonder A
Grieksch, terwijl geslachten van Nederlandsche juristen zijn
opgegroeid, die een klassieke opvoeding hebben genoten, die rt
Latijn en Grieksch hebben geleerd! En voor hen zou dan
komen, die voor medici en wiskundigen niet toegankelijke
Afdeeling B. Als men de Memorie van Toelichting leest, als men /
ziet, welke vakken voor het Grieksch in de plaats moeten tre-
den, dan is het moeilijk om zich te onttrekken aan den indruk,
dat de Minister, na het Grieksch over boord te hebben gezet,
met de belading van het ondervvijs-schip heel erg verlegen zit. ‘
En wat de juristen betreft, van een deel van hen lezen wij- H
hoe het met het andere deel staat, dat dan toch ook zonder
1) Toute la littérature française est impregnée de latinité et même d’hellénisme,
d’a1.lusion à 1'antiquité gréco­1atine. Celui qui n’entend rien à tout cela laisse
échapper en quelque sorte les harmoniques du son. G’est peut­être encore la même
note, ce n’est plus le même timbre. (Bergson). j
ë
la

1