HomeDe klassieke opvoedingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 826.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

VOORREDE. XI
en op de qualificeering van ons streven als verhoovaardiging
en deftigdoenerij. Wien dat geloof ontbreekt, hij legge dit ge-
schrift ter zijde.
Of onze overtuiging ook bij anderen ingang kan vinden, dat
is, het spreekt welhaast vanzelf, voor een groot gedeelte een
quaestie van mentaliteit. Ik waag het hier iets strikt persoon-
lijks weer te geven: Wanneer ik langs een kerkhof ga, een dorps-
kerkhof, waar al die grafsteenen in eenigszins schuinen stand
zijn opgesteld, dan denk ik aan een vergelijking van Homerus,
waar hij, den dood van Patroclus beschrijvende, zegt, dat de
paarden stonden ,,onbewegelijk als grafteekens" en als ik langs
het strand ga bij opkomenden vloed dan roert het mij als ik be-
denk hoe Homerus ons reeds schildert dat wegschuifelen met
kleine trippelpasj es voor de golf, die verder ging dan men had
verwacht. Wie is niet diep getroffen -­ om nog één voorbeeld ·
uit den Homerischen beeldenrijkdom te noemen - als hij leest
dat hartroerende tooneel van de ontmoeting van Odusseus met
zijn zoon Telemachus; zij konden geen woorden vinden, het
hart was te vol, zij gillen het uit ,,luider dan gieren wier jongen
zijn weggenomen". En welk een openbaring is voor mij geweest
de beteekenis der Grieksche ’xpe·r>i! Welk een veredelenden in-
vloed, welk een hartverheffende emotie heeft die antieke cul-
tus van de deugd op het jeugdig gemoed l
ja, terecht kon Pierson zeggen, dat de groote taak van Hel-
las was het nederleggen van een ferment in de menschheid ; te- .
” recht wordt in het onlangs verschenen werk ,,'l`he legacy of ‘
Greece" een hoofdstuk gewijd aan ,,the value of Greece to the
future of the world" 1). En laat niet Homerus ergens een ko-
‘) The legacy of Greece, Essays by Gilbert Murray, W. R. Inge, _]`. Burnet, Sir
T. L. Heath, D’Arcy W. Thompson, Charles Singer, R. H. Livingstone, A. 'I`oyn­
bee, A. E. Zimmern, Percy Gardner, Sir Reginal Blomiield, Edited by R. W. Li-