HomeDe klassieke opvoedingPagina 103

JPEG (Deze pagina), 541.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

DE KLASSIEKE oPvoED1NG. 67
I- worden gezocht voor de beschaving en ontwikkeling
g der beoefenaars van het Recht.
- Onder de Amsterdamsche leden der Rechterlijke
1 Macht, die het adres hebben onderteekend, bevinden
- zich: Mr. B. Simons, President van het Gerechtshof;
2 Mr. A. A. baron van der Feltz, Procureur-Generaal;
1 Mr. P. J. Bijleveld, Vice­President van het Gerechtshof;
1 Mr. Dr. S. J. M. van Geuns en Mr. A. baron van Ha-
: rinxma Thoe Slooten, Advocaten-Generaal; Mr. P.
= Coninck Westenberg, President der Arrondissements-
Rechtbank; Mr. C. Baart de la Faille, Officier van
Justitie, een aantal Raadsheeren en Rechters, de Grif-
fier van het Gerechtshof en die der Rechtbank, alle
` Substituut-Officieren van Justitie, vier Kantonrech-
L ters, verscheidene Substituut-Griffiers en alle Ambte~
naren van het Openbaar Ministerie.
I _ .
I
I
I
6 .