HomeDe klassieke opvoedingPagina 101

JPEG (Deze pagina), 792.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

DE KLASSIEKE OPVOEDING. 65
E L. E. J`. Brouwer, Prof. Dr. P. Zeeman, Prof. Dr. J. D. van der Waals
· Jr., Prof. Dr. A. H. Swaen, Prof. Dr. H. Hackmann, Prof. Dr. J.
" . P. Kleiweg de Zwaan, Prof. Dr. A. W. de Groot, Prof. Dr. J. J. van
Loghem, Prof. Dr. N. H. Swellengrebel, Prof. Dr. E. Laqueur, Prof.
- Dr. G. van Rijnberk, Prof. Dr. L. Bolk, Prof. Mr. B. M. Taverne, Prof.
Dr. J. van Rees, Prof. Dr. A. Smits, Prof. Dr. G. Hondius Boldingh,
Prof. Dr. N. W. Posthumus en Prof. Dr. H. J. Elhorst. ‘
Het gelijkluidend adres der Utrechtsche Hoogleera­
ren 1) draagt de volgende handteekeningen:
_ Prof. Mr. J. C. Naber, Prof. Dr. H. W. Julius, Prof. Dr. J. de
l Vries, Prof. Dr. A. A. Nijland, Prof. Dr. P. H. Damsté, Prof. Dr. H.
_ W. Kernkamp, Prof. Dr. H. Visscher, Prof. Jhr. Mr. D. G. Rengers
Hora Siccama, Prof. Dr. W. Vogelsang, Prof. Dr. J. A. A. Frantzen,
1 Prof. Dr. J. A. C. van Leeuwen, Prof. Dr. H. F. Nierstrasz, Prof. Dr.
A. Noordtzij, Prof. Jhr. Mr. B. C. de Savornin Lohman, Prof. Dr. B.
l J. H. Ovink, Prof. Dr. H. Th. Obbink, Prof. Dr. L. S. Ornstein, Prof.
' Dr. C. G. N. de Vooys, Prof. Dr. C. W. Vollgraff, Prof. Dr. Th. W.
5 Juynboll, Prof. Mr. C. W. Star Busmann, Prof. Mr. C. A. Verrijn Stuart,
z Prof. Dr. H. Bolkestein, Prof. Dr. J. M. Baart de la Faille, Prof. Dr.
A. A. Hijmans van den Bergh, Prof. Dr. J. Boeke, Prof. Dr. W. C. de
Graaff, Prof. Dr. Th. M. van Leeuwen, Prof. Mr. J. H. W. Verzijl,
Prof. Dr. R. de Josselin de Jong, Prof. Dr. J. Haverschmidt, Prof. Dr.
J. A. Cramer, Prof. Dr. A. M. Brouwer, Prof. Dr. L. M. R. Rutten,
Prof. Dr. C. A. Pekelharing, Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine,
Prof. Dr. W. Caland.
HET ADRES DER AMSTERDAMSCHE LEDEN DER RECHTER-
° LIJKE MACHT VOOR HET BEHOUD VAN HET GRIEKSCH 2).
Zestig Amsterdamsche leden der Rechterlijke Macht
~ hebben dezer dagen een in zeer positieve bewoordingen
vervat adres gericht tot den Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en tot de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
1) Alg. Handelsblad 4 April 1922 (Ochtendblad).
2) Alg. Handelsblad van 2 Mei 1922 (Ochtendblad).
l
1
1 .