HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 80

JPEG (Deze pagina), 559.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

I ` ‘ -4’:j;~=‘ ·.-.­~~;>·­Tr­-­-­­-;­­~-»,- -~ e; .- ­,-­-·­­;,­. ·. ,.,«» .~ ,--7,1 _,_.­.·­· -;­~=x=:‘2# -, e
.ó’ 1
¥
i
' BIJLAGE VIII. l
1
1
, Invloed van de geoefendheid der militie op die van
de sehutterijen.
i Jaarlijks bij de militie te 1a11d 15000 jongeliede11 inlijvende van
1 20 jarigen leeftijd, ondergaat dat eijfer eene vermindering, door over-
lijden, veroordeeling en a11dere redenen, welke in vijf jaren, 19,02
j percent bedraagt. Stelt men nu de sehutterpligtigen leeftijd van het 1
25S*C tot en met het volbragte 34Si° jaar, dan komen ieder jaar 12142
. gepasporteerde milieiens, in de schutterij. Volgens de wet van sterfte
2 door professor Lobatto voor Amsterdam opgemaakt, zullen van die
‘ 12142 man nog in leven zijn; ë
V 11937 11a het lm jaar va11 inlijving. 1
ij 11734 ,, 77 2"° ,, ,, 77 E
'I 77 77 3de 77 77 77
11348 ,, ,, 4d·= ,, ,, ,, 1
11 1 71 y; 5; 5(IC $7 77 79 ` l‘
`· ll 7) 77 Gdc 77 77 77
77 17 7de 77 77 77
· mees ,, ,, em ,, ,, ·
77 77 Qdc 77 77 77 `
77 77 77 77 77 [
, 123347
1 Het jaarlijks oefenen van 15000 milieiens brengt derhalve na tien I
jiL1°Gl1 in de sehuttorijen 123347 ma1111e11 die als milieien gediend heb-
be11 en geoefend zijn. E
1 E
.1` 1