HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 76

JPEG (Deze pagina), 511.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

; _ . . .4,q gn. ....1...;1.,:.:;;n..1,.,.......;, nn. 1,:11-. gn: N N N N. N 1 N 1N N 1 . . W.; 7 N - .ll'1’lQïï§*ïï$#l _
4" 1
N 1
‘ BIJLAGE IV. 1
1
1
N 1
· 1
1
ä
’ 1
A Staat aanwijzende de uitkomsten der j aarlijks che ligtingen , ii;
k ` sedert de invoering der tegenwoordige militiewet.
1 Aantal Tomnnn Q
‘ Aantal Aantal Bedrag lotelingen der i
Aantal door hun vrijgestelcleii . 1
LIGTING. militie- beschikbare der hoog num- en ‘
­ vrügestelden. mer buiten buiten ‘
) pligtigen. lotelin gen. ligting. oproepin g oproeping
gebleven. gebleven.
N? __________..L..__._..____...._________________..U...._....___......
Ah 1863 { 31893 14606 17287 8800 8487 23093
1
i 1864 I 3272-1 14988 17736 9400 8336 23324 ­
' J 1865 I 31726 14474 17252 10400 6852 21326
1866 i 28194 13215 14979 10600 4379 17594
1. 1867 1 26866 13027 13839 11000 2839 15866
i 1868 29861 14691 15170 11000 4170 18861
1869 33962 17136 16826 11000 5826 22962
1371) 34086 17377 16709 11000 5709 23086 _ -
) )
1 A ü
lä I