HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 68

JPEG (Deze pagina), 545.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

.~. ,..,..ii;:I;`, .",..__;_‘.__""‘,__ __ j . " · ·* wv 1- rr
,/
58
j de volkswapening naar goede beginselen organiseert, en züne
passieve verdedigingsmiddelen in goeden staat houdt, voor
een overmagtigen vijand niet beducht behoeft te wezen.
Wij kunnen dan zelfs het krachtige Duitschland weder-
staan, en zijn strijdmagt zoo lang bezig houden, totdat eene
andere mogenheid ons te hulp komt, of dat onze onderwater-
Zêlilllllgêïl geheel gBVOl`1I1d GH al OIJZG WGBI‘b2LYB IIIBJIIIBH l]06­ `
gesneld zijn, om de vrijheid en onafhankelijkheid van hun
geboortegrond te verdedigen.
i Zoo dan niet reeds het regtsgevoel van Europa in verzet
komt tegen de vernietiging van een kleinen doch fieren Staat,
zal de aanvaller eindelijk zwichten voor den geduchten weder-
stand van een vrijheidminnend volk, dat toont besloten te
zijn, niet onder te gaan, dan met het land zijner vaderen.
r a
jl

V
i I
A