HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 65

JPEG (Deze pagina), 593.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

;;;:;:;Eg, _ _- _. c
l
i
B E S L U I T.
ï l
Wg meenen de taak volbragt te hebben, die wij ons op- _
g legden, ten einde zoo mogelijk bevorderlijk te zijn aan de j
vaderlandslievende bedoeling van de mannen, die eene goede
regeling van de defensie eene levensvraag voor Nederland
achten. ,
0 Het behoeft naauwelüks gezegd te worden, dat wij slechts i
onze oplossing gaven van de gestelde vragen, dat er meer j
dan eene wijze is, waarop Nederland kan worden verdedigd.
i Het is echter noodzakelijk, dat bepaald worde, hoe die ver-
dediging zal plaats vinden, en dat alle maatregelen worden (
genomen, die haar een gunstigen afloop kunnen verzekeren. {
Mogten onze denkbeelden verwezenlijkt worden, dan zal lj
men kunnen rekenen op een leger van 76.000 man, op 25
bataillons bruikbare schutterü, ter sterkte van 20.000 man; .
op 100.000 schutters, die eene reserve vormen, en, in den ‘
uitersten nood, op nog 100.000 weerbare mannen van 35 tot _
50jarigen leeftijd. j
De bataillons vrüwilligers, die in tijd van oorlog zeker i
gevormd zullen worden, laten wij buiten rekening, omdat j
daarvan geen stellige opgave te leveren is.
Wordt met die troepenmagt ons Vaderland niet met vrucht
tegen een overmagtigen vüand verdedigd, dan moet zwakheid i
of onverstand er de zaken besturen. J
I
`