HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 47

JPEG (Deze pagina), 520.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

i
f ï
W
é i
7 av
{ Vrijwilligers. Militie.
7 ä s sa
t Kapitein 1 ,, 7, ,7 1
l Luitenants 3 ,, 7, ,,
I Sergeant-majoor 77 1 7, ,,
Sergeanten ,7 8 77 5
Fourier ,7 1 ,7 1 t
Korporaals ,7 10 ,7 10
Hoornblazers ,7 2 7, 2
__ _ _ { 16 klasse l
Vrijwilligers { 70 »» =«
_ 2C klasse «
3 Miliciens van vüf ligtingen ,7 ,7 I 7, 105

" Totaal I 4 92 7 ,7 123
7 215
De formatie van de depöt-kompagnie is daaraan gelijk,
alleen bevinden zich daarbij 6 sergeanten en 6 korporaals,
vrijwilligers, meer.
De sterkte van het korps bedraagt dus 656 vrijwilligers,
. met inbegrip van het kader en 861 milioiens, te zamen
1517 man. i
Wij treden niet in meer bijzonderheden.
Voor een bekwaam man, die zich duidelijk voorstelt, hoe
de militie, na afschaffing der plaatsvervanging, iets geheel
anders wordt, dan zij thans is; hoe daarin ruime stof voor l
kader, voor artillerie­werklieden, voor trompetters en hoorn- l 1