HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 46

JPEG (Deze pagina), 580.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

V; ·r~`·v‘~··s ‘===r~-­ /··" "1.-..;;;i: .4 . 1..;.,.- ‘ n . . . _{ V
1 ;
1 I
j se
Z niën en de instructie-kompagnie en een regiment van 15 kom-
f pagniën, ter gezamenlijke sterkte van 2094 vrijwilligers en
6580 miliciens.
j Het korps Pontonniers bestaat uit eene veld- en een depöt-
, kompagnie, ter sterkte van 90 vrijwilligers en 300 miliciens.
* Eene kompagnie transporttrein is bestemd voor de Admi- 1
nistratie, en wordt bij een regement veld­artillerie in admini-
stratie gesteld.
Zij heeft 36 vrijwilligers en 183 miliciens, met 60 paarden.
Den Inspecteur der Artillerie wenschen wij te behouden.
Gcm'e­zf¢·oepen. Het korps genie-troepen vordert uitbreiding, '
het zal kunnen bestaan uit zes veld­kompagniën, benevens
l een depot-kornpagnie, waarbij zich tevens de onderofiricieren
bevinden, die voor fortiücatie-opzigter worden opgeleid. Bij
de genie-troepen wenschen wij, even als bij de overige korp-
sen, militie­kader te vormen, alleen geen militie-luitenants. _
Om nogmaals onze bedoeling omtrent dat kader te doen
uitkomen, geven wij hier de zamenstelling eener kompagnie: