HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 44

JPEG (Deze pagina), 745.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

[ >^` `" """ """"""°`""""`*‘*··* ~ ­=·· · ­» ­­»· »~..;:.:·ï:.;;,,_.,,_,,. _ ,__ ,_ ml j I 4
l
l
34
voortaan jaarlijks bij de militie ingelijfd worden, in stede
van een plaatsvervanger te stellen, de helft geschikt zijn om
een graad te bekleeden, dan zal hun getal voor vijf ligtingen
5000 man bedragen.
Er zal dus toereikend militie­kader zijn om het permanente
kader en gelijktijdig de uitgaven eenigermate te kunnen
verminderen.
Niet elke kompagnie zal onder de miliciens (Eenjari­
gen), die daaraan worden toegewezen, voldoende stof aan-
treffen, om dat maximum zelfs in de vijf ligtingen te be-
reiken. _
, Wanneer het bataillon vereenigd is, zal dan ook het op-
? gekomen 1nilitie­kader gelijkelijk over de kompagniën verdeeld
moeten worden.
Het sterke kader der kompagniën zal overigens gelegenheid
geven om sohutterkorpsen en vereenigingen tot vrijwillige
oefening in den wapenhandel, alsmede de scholen waar mi-
litaire oefeningen plaats hebben, met onderofüoieren en kor- .
poraals bij te staan. ‘
Elke kompagnie telt dus aan militie, in vijf ligtingen,
2 officieren, 24 man kader en 170 soldaten.
De geheele Infanterie, voor zooveel daarbij militie is in te
lüven, bestaat uit 248 kompagniën, ieder met 196 milieiens,
waarbij te voegen twee kompagniën hospitaal­soldaten, die te
zamen 300 milioiens bekomen, dus in het geheel 48908 hoof-
den van de militie. U
Buiten de officieren zijn bij de bataillonsstaven en eerst-
bedoelde kompagniën aan vrijwilligers, kader en soldaten,
nog 7440 man, zoodat de geheele infanterie eene sterkte
verkrijgt van 56,648 hoofden.
Kavallcric. Zamen te stellen uit vier regementen hussaren,
elk van 5 veld- en één depot escadron. Het esoadron zou
70 hussaren vrijwilligers en 80 miliciens sterk zijn, met
, I
v-" ~~ -· je - ­ -­. - nm. ct..i ,_ .... ’ ,,._,