HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 43

JPEG (Deze pagina), 567.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

gjxqwk / Y f _ W N Y r_ __ r _ _______‘____ ___ ___,_ . __“,___` W ____,.. - ’ ’ ·" `··-·E­·-?"$"""”"""" " "" >"`
i
" se ‘
De kompagnie is zamengesteld als volgt: l
li Vrijwilligers. hïilitie. { ‘
1 gg? te ,5* te
2 9 E s>
g ä ä 5: ä '
Kapitein 1 ,, ,, ,,
j Luitenants 2 ,, 2 ,,
l Sergeant­n1ajoors ,, 1 ,, ,, 1
J Sergeanten ,, 4 ,7 5 1
* Fourier ,, 1 ,, 1
Korporaals ,, 6 ,, 10
T amboers ,, 1 ,, 3 '(
Hoornblazers ,, 1 ,, 3 ;
`11` @"S ,, 12 ,, ,, l
straat 1 “_“T"T lg 1 lc
j Q [ miliciens ,, ,, ,, 170
Totaal 3 26 2 192 t
In oorlogstgd heeft derhalve de kompagnie 5 ofücieren,
{ 12 onderofficieren, 16 korporaals, 8 tamboers en hoornbla­
zers en 192 soldaten; buiten de ofüoieren eene totale sterkte
E van 218 hoofden.
Voor het kader uit de militie te vormen is slechts een
niaximurh aan te nemen; daarbij kan men rekenen dat van J
elke ligting een sergeant en twee korporaals worden aange-
{I steld, alsmede uit de vijf ligtingen twee luitenants en een
1% fourier, die later als luitenant-kwartiermeester bij de schut-
l terij kan optreden.
Aannemende dat van de 2000 beschaafde jongelingen, die
I 3 l
J1
1 ·l