HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 42

JPEG (Deze pagina), 691.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

Y, _ _ Y V _ _ ____ ,f_ _ ,?,,,...,,.___ ,...,,,....,..v, ,... . .,. .· . , 7-.,a, _`....,,.,`M.~v.Y, .,. :· L ~<ï?¥9a. j Y
¢ i'
F
32
Wij stellen dus voor geen Divisie-kommandanten te benoe-
men, maar bij groote troepenvereenigingen, die functien op i
ll te dragen aan de oudste Brigade­kon1mandanten; van deze i'
i konden de vier oudsten den rang van Generaal­majoor, de
overigen dien van kolonel bekleeden. ‘
De rang van Luitenant­Generaal ware, in vredestijd, alleen j
te verleenen als eene onderscheiding na tien jaren dienst in i
. den voorafgaanden rang.
l Het leger is derhalve te verdeelen in acht Brigades, elk
l van vijf veld- en een depöt­bataillon, waaraan voor de oefe­ t
[ ningen de noodige kavallerie, veld-artillerie en genietroepen `
g toegevoegd worden.
lei De staf eener Brigade bestaat uit: een Generaal­majoor of i
§ kolonel-kommandant, een luitenant-kolonel, chef van den staf,
i een kapitein­adjudant, een Intendant, een officier van gezond-
, heid en een schrijver.
Irzfantcrzb. De indeeling in regimenten vervalt; de batail­
lons worden zelfstandig en ieder gekommandeerd door een { Q
majoor, het depöt­bataillon door een luitenant-kolonel. 1
ä Een veld-bataillon bestaat uit väf, het depöt­bataillon uit
lj zes kompagniën, waarvan in tijd van oorlog de vgf eerste een
veld-bataillon vormen.
De staf van een bataillon bestaat uit:
een majoor-koinmandant,
{ een luitenant­adjudant, §
j een luitenant voor speciale diensten,
een luitenant­kvvartiermeester,
een officier van gezondheid,
i een adjudant­0nderofficier,
een sergeant­schrijver, tl
á een sergeant­geweermaker,
' een korporaal-tamboer.
l
l
l l