HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 34

JPEG (Deze pagina), 747.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

ii 24
De vereeniging van troepen in een of meer kampen wordt
door de voorgestelde regeling niet belet, alleen zijn dan, even
li als nu, maatregelen te nemen tot verzekering van de garni-
zoensdienst in plaatsen als Leeuwarclewz, Leiden en Hoorn.
De voordeelen van de aangewezen verdeeling der jaarlijk-
sche ligting zijn hoofdzakelijk, dat alle miliciens bij de In-
fanterie een gelijk getal van slechts zeven maanden in wer-
.; kelijke dienst doorbrengen; dat jaarlijks voor het geld, tot
il dusverre besteed om 6000 man te oefenen en voor het blij-
vend gedeelte onder de wapenen te houden, in het vervolg
i 12000 miliciens worden geoefend.
De militie­dienst wordt bovendien volkomen billijk verdeeld
en zeer verligt, wat nog meer het geval is, wanneer het
x stelsel van localisering der militie wordt toegepast.
Wordt naar ons voorstel de getalsterkte der militie jaar-
jv lijks met 5000 man verhoogd, dit ware onvoldoende, werd
niet tevens het zedelijk en verstandelijk gehalte dier wapen-
magt verbeterd. Bescliaafde en verstandige jonge mannen .
worden bijna niet meer onder de miliciens aangetroffen, ruim ¥
17 percent van hen kunnen lezen, noch schrijven.
Ieder, wiens geldmiddelen het toelaten een 5 a 600 gulden ·
daarvoor af te zonderen, stelt voor zijn zoon een plaatsver-
vanger of nummerverwisselaar.
è Ongeveer een vijfde van de militie bestaat uit plaatsver-
jj vangers en nummerverwisselaars, gelijk uit onderstaande op- V
gaven blijkt: A
ld Llgtmgi plaatsvervangers. uummcrvervvissel. waren in `te lijven.
9 1866 i 1605 i 586 i 10.100 «·
1867 1784 485 10.500
I 1868 1563 592 10.400
1869 1409 755 10.400
1870 I 1496 j 685 I 10.400
ll