HomeBeschouwingen over de verdediging van NederlandPagina 30

JPEG (Deze pagina), 626.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 53.34 MB

' I
I
. I
I
I I
I I
I
MIDDELEN VAN VEEDEDIGING.
II ”`_`"
I .
Q A. Actieve verdedigingsiniddelen.
I. Algemeene beschouwingen omtrent
E leger en militie.
I
De ondervinding van de laatste jaren heeft geleerd, hoe `
° plotseling een Staat door talrüke en krachtvolle vijandelgke
legers kan worden overvallen, en heeft de noodzakelijkheid
aangetoond, om niet eerst bij opkomend oorlogsgevaar, maar
"? in tüd van vrede op de verdediging des Vaderlands bedacht, Y
en behoorlijk voorbereid te zgn.
Bü de tegenwoordige snelle wijze van oorlogvoeren is de I
verdediging van een kleinen Staat, als Nederland, niet mo-
I gelijk, wanneer deze niet binnen weinige dagen een voldoende `
strüdmagt, geheel georganiseerd, goed geoefend en gewapend, _
in het veld kan brengen.
Van de schutterijen is geen onmiddelijke versterking van ‘
het leger te wachten: men moet tevreden wezen, wanneer ‘
dezen tot het bezetten van vestingen en forten te gebrui- j
E ken zijn.
De werving van vrijwilligers, hoezeer in de laatste jaren
I bevorderd door het uitloven van hooger handgelden, door j
engagementen voor korter tijd en andere maatregelen, levert I
geen toereikend aantal mannen op. j
’ · I
II j
bij