HomeDe strijd voor het rechtPagina 33

JPEG (Deze pagina), 689.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 34.45 MB

s 31
een leven dat, vóór we vele jaren verder zijn, hun gezamenlijk
een grootheid belooft welke die van Groot­Brittannië verre
‘ zal overtreffen, zich hebben toegewijd aan diezelfde zaak van
vrijheid en recht in de fnenschelijke samenleving die Groot-
Brittannië zelf immer heeft hooggehouden. Eigenlijk is deze·~
oorlog een herhaling van die oude worsteling voor de vrijheid _
die in alle eeuwen der geschiedenis heeft gewoed. Hoe langer
, de oorlog duurt, des te zekerder zal de vrijheid zegevieren.
, , r Want het vrije gemeenebest is gegrondvest niet op vrees, maar
_ op de toewijding van zijn burgers aan het recht, en iedere dag
die voorbijgaat sterkt hun geloof in de rechtvaardigheid hun-
ner zaak, en hun vaste besluit ze er door te helpen. De
overwinning is nog niet behaald. Zware offers en zware lasten
zijn nog te dragen. Maar wie kan er twijfele-n dat het recht zal
, zegevieren, zoo wij volhouden tot het einde?
l

l