HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 8

JPEG (Deze pagina), 607.55 KB

TIFF (Deze pagina), 4.91 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

6.
Met ruwe produkten als katoen, wol, rubber,
koper enzoovoorts, laten wij ons hier niet in. 1
Wa,t voedingsmiddelen aangaat, dienen wij ,
allereerst na te gaan, wat Duitschland vóór den i
oorlog metterdaad van buiten­af betrok; hierbij
maken wij voorshands gebruik van de oflicieele
gegevens-die ongetwijfeld, zooals wij later
zullen zien, Duitschland’s aandeel in haar eigen
voeding-voorziening te hoog aanslaan-en nemen j,
als basis het gemiddelde voor de vijf jaren 1909-
1913. Rogge is nog steeds het voornaamste
ingrediënt voor Duitsch brood en Duitschland i
heeft ten dezen aanzien in de laatste jaren in-
eigen behoeften weten te voorzien en bovendien j
nog een klein teveel geproduceerd, dat wordt v
uitgevoerd. Maar tarwe is voortdurend meer jg
in algemeen gebruik gekomen, hetzij in onver-
mengden vorm, hetzij vermengd met rogge, en ,
aan tarwe werd tot zulkeen hoeveelheid van
buiten-af aangevoerd, dat van de totale voor-
ziening in graan voor brood, volgens de offici-
eele statistieken, tenminste één negende werd
geimporteerd. Hiervan kwam zoo goed als het S
geheel van overzee of uit Rusland. Men zou
kunnen zeggen, dat het achterwege blijven van
een negende niet zoo heel verschrikkelijk
is te noemen, hierbij van de onder-
stelling (een zeer ruimgestelde!) uit-