HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 5

JPEG (Deze pagina), 563.72 KB

TIFF (Deze pagina), 4.85 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

DUITSCI-lLAND`S VOEDING
i VAN BUITEN­AF.
j Het Duitsche Rijk heeft, van zijne stichting
j af, voor dezelfde keus gestaan, als die aan
; Groot-Brittanje drie-kwart eeuw vroeger ge-
steld: hetzij een agrarisch land te blijven,
onafhankelijk van aanvoeren van voedsel van
E buiten-af, hetzij een industrieel land te worden
en dientengevolge, min of meer, buiten staat te
geraken, in eigen voeding te voorzien. Het was
deze levensquaestie, die aan den strijd
tusschen de landbouvvende en de industrieele
ë klassen ten grondslag lag, die het " leit-motiv "
_ vormde in Duitschland’s latere binnenlandsche
historie; geen verschil in economisch bevattings-
§ vermogen en zelfs niet een botsing tusschen
" finantieele belangen, maar een ver-reikend
i uiteenloopen van inzichten ten aanzien van de
j doeleinden, waarop men af zou gaan. Nog tot
, in den aanvang van de zeventiger jaren voerde
i Duitschland meer voedsel uit dan ia. Precies
als in Engeland’s geval, sprong hier de
A aansporing tot industrieele ontwikkeling uit
_ het kort tevoren beschikbaar komen van
(sam.;