HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 47

JPEG (Deze pagina), 430.60 KB

TIFF (Deze pagina), 4.98 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

Q 45
- critici der Regeering, die verklaren, dat zij zich,
_ tegen haar Wil, door den drang der omstandig-
jè heden heeft laten drijven; dat zij geen enkelen
, toestand ooit met een Weldoordachte politiek
heeft aangevat, maar altijd achteraan kwam
j met maatregelen, Waarvoor de tijd voorbij was
en palliatieven die het kvvaad niet verhielpenfk
` Zij verzekeren dat de bureaucratie niet alleen
f van Weinig menschenkennis heeft doen blijken,
J maar dat zij niet eens redelijk Wel was ingelicht.
g En het is moeilijk voor een buitenlandsch
r waarnemer, het met een kritiek als dere oneens
te zijn.
j W. J. AsHLEY.
"" Over de behandeling van het voeding-v1·z1agst11l<, zie
ik Brandt’s " Die deutsche Industre im K1·iege." Maart,
i 1915.
ë
l