HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 46

JPEG (Deze pagina), 608.14 KB

TIFF (Deze pagina), 4.98 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

' ’ ’ "’
44 ,
de markt, voor de streken van de " tusschen- I
hand," in de Middeleeuwen niet geheel zonder _
rechtvaardiging, is in alle middeleeuwsche
hartstochtelijkheid herleefd en de Pers wakkert ig ,
· dit vuurtje aan. Er is natuurlijk genoeg zelf- gi
j zucht aan het werk; toch schuilt, ongetwijfeld,
' de hoofdoorzaak van het opgaan der prijzen in
j den niet voldoenden aanvoer van voedsel. En E
· het is de Regeering zelve die de schuld draagt i
A van de verontwaardiging van het volk. Zich op _
· het Eltzbacher geschrift en soortgelijke 4;
raadgevers verlatend, heeft zij, op de meest
{ positieve manier en herhaaldelijk, verklaard,
j t dat het land genoeg voedsel heeft om aan zijne V
behoeften tegemoet te komen. De éénige {
gevolgtrekking door den gemeenen man te E
maken, toen de prijzen ondragelijk begonnen
te worden, was derhalve niet, dat de blockade L
zich begon te doen gevoelen, maar dat Duitsche
Q schelmen het publiek schandelijk exploiteerden.
i Zoo zijn wij tot een laatste vraag genaderd:
, i de bekwaamheid der Regeering. Vóór den
l oorlog, ik mag het niet ontkennen, was ik een
geloover in de voortreffelijkheid der Duitsche
Q bureaucratie en de practische doelmatigheid
van de Duitsche economische en administratieve
leerstellingen. Maar er zijn bekwame Duitsche à

gg g