HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 40

JPEG (Deze pagina), 621.15 KB

TIFF (Deze pagina), 4.86 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

38
i bekomen, maar zullen naar alle waarschijnlijk-
l heid het gerucht bevestigen, dat, voor de beide
j 1 helften der monarchie bijeengerekend : " tarwe
l en rogge nauwelijks middelmatige oogsten
j gaven." De kleine verbetering in de tarwe- l ·
· ` opbrengst voor 1914 werd met voordeel aange-
’ wend om van de voorgeschreven bijmenging met
l mais, die zeer impopulair was, af te komen.
Om tot Duitschland terug te keeren. Het
l zwakste punt in haar agrarische positie is thans,
als altij d, te zoeken in haar gebrek aan voeder.
r En dit jaar werd, volgens een voornaam Duitsch
­ blad, " de hoop op een bijzonder overvloedige
, hooi-oogst teleurgesteld," wat er is wordt
l beschreven als " kort en erg duur." Wat haver
aangaat, is men het er algemeen over eens, dat
“_ de oogst was : " een zoo goed als volslagen
i mislukking," waarbij dan nog komt dat de
j meeste haver voor het leger wordt gerequireerd.
Omtrent gerst dalen de verslagen van " middel-
matig " tot een " drie-kwart oogst " af, terwijl
de volksmond wil, dat er een " tekort ” zal zijn.
, De eenigzins ruimer hoeveelheden zemelen in de
l markt, gevolg van het feit, dat graan niet zoo
= strikt behoeft te worden gemalen, geven slechts g
, weinig verlichting. Wanneer de boer tracht i
zich van buitenlandsche mais te voorzien, ‘ f
· bevindt hij dat, terwijl hij ze in 1913 voor 150 i
jl p