HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 39

JPEG (Deze pagina), 594.55 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

weinig omlaag ging, was, volgens de laatste
inlichtingen (begin Augustus 1915) door mij
I ontvangen, nog altijd 40% hooger dan in het
jaar vóór den oorlog. Toch heeft de Regeering,
à i steunend op het feit, dat het mechanisme van
controle reeds in volle werking was, het toewij-
~ zen van meel aan plaatselijke overheden met één
achtste verhoogd, om het mogelijk te maken, aan
arbeiders, die met een certificaat konden toonen,
ii dat zij met zwaar werk belast waren, extra-
brood-tickets toe te staan.
Er bestaat thans geen vooruitzicht op bij-
stand van Oostenrijk-Hongarije. In het begin
van den zomer (1915) wedijverden de nieuwsbla-
den van de Tweevoudige Monarchie met elkan-
i der in wie het rooskleurigste verslag van de te
, verwachten oogst kon opstellen en werd er van
§ een " beschikbaar teveel ” gesproken. In het
T midden van Juli echter, achtte de Hongaarsche
Premier het zaak, het publiek tegen overdreven
voorspiegelingen te waarschuwen; volgens zijn
‘ zegsmannen " zou de tarwe-oogst van het herfst-
‘ zaaisel middelmatig zijn en die van het voor-
( jaar-zaaisel slecht." De oflicieele verwachtin-
gen die elke week werden geopenbaard, hebben
bij stukjes en beetjes lager cijfers te zien gege-
ven. De werkelijke cijfers van het laatste
vooruitzicht zijn hier te lande nog niet te