HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 38

JPEG (Deze pagina), 588.94 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

36
l van vergaderingen, die zich de bespreking van
, de voedingsprijzen ten doel stelden en dat den
betrekkingen van Duitsche krijgsgevangenen
r werd aangezegd, wèl te overwegen, wat zij in
hunne brieven zeiden. .
y 4
· V Laat ons thans een blik in de toekomst slaan.
{ Gedurende het tweede oorlogsjaar zal Duitsch- l
land het met betrekking tot brood een weinig
j ruimer krijgen, maar niet veel. Volgens de
officieele verklaring in den Rijksdag van medio
Augustus (1915) leverde de rogge-oogst “ iets
minder op dan een middelmatige opbrengst?
,, Maar rogge maakt ongeveer drie-kwart uit van @
j _ de heele binnenlandsche voorziening in graan ‘
l voor brood. De tarwe-oogst werd als bevredi­
1 gend aangekondigd, al waren de volgende i
sprekers er niet geestdriftig over. Met een
l listig voorgevoel van wat er gebeuren zou, zag i
« zich de Regeering, toen zij op 23 Juli de maxima
prijzen van graan voor het komend jaar vast- p.
stelde, weliswaar genoopt, ze op het ë
oude niveau te laten, maar verlaagde V
, ze een weinig voor de nijverheids­ j
centra en verhoogde ze een weinig voor de
Oostelijke-provinciën, waar de agrariërs sterk
p zijn. Rogge-prijzen werden 35% boven den
stand in 1913 gelaten en roggebrood, dat een