HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 37

JPEG (Deze pagina), 583.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.92 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

j , 1 35
l der bevolking, nog steeds met den veldarbeid
gemoeid, is heel wat meer dan één derde van det
i totaal. En dit landbouwend deel der bevolking
heeft tot dusver, over het geheel genomen, zij
j gesponnen bij de schaarschte van voedsel. De
boer ziet zich van zijn oogst een deel, voor eigen
gebruik en voor dat zijner helpers, gelaten en
over al wat daarboven gaat trekt hij partij van
prijzen die, ook zelfs daar waar het Goeverne-
ment maxima vaststelde, veel hooger zijn dan
die vóór den oorlog erlangd. Zijne woordvoer-
ders jammeren over de exorbitante prijzen van
voer en meststoffen, de moeilijkheid om aan
arbeid te komen enzoovoorts en hebben een goed
praatje om als aannemelijke verklaring voor de
ongewoon zware deposito’s in de landbouw-
banken te dienen. Er kan echter niet de minste
twij fel bestaan ten aanzien van het feit, dat vele
groote landeigenaren en zeer vele boeren uit den
oorlog een aardig sla’tje hebben gemaakt en dat,
' dit eenmaal zoo zijnde, het gebrek en de ver-
bittering onder de bevolking der steden veel
langer tijd behoeven om zich kenbaar te maken
l dan zulks in andere landen het geval zou zijn.
Het was-teekenachtig genoeg I-in het buiten-
“ gewoon industrieele koninkrijk Saksen. dat de
politie zich het meest weerde in het verbieden
J