HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 36

JPEG (Deze pagina), 552.43 KB

TIFF (Deze pagina), 4.92 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

‘ ~ -­­­-­ ·­ ­--­- {
2 34
j 1
l minder comfort te zijn; het is een vraag ge-
I worden, hoe te voorkomen, dat aan de
vrouwen en kinderen van de mannen, die zijn .
uitgerukt, letsel worde berokkend, hoe den
geest om vol te houden, om onze inwendige j
T eenheid te bewaren, levendig te houden. De
j stijging in de kosten van levensonderhoud I
wordt door alle klassen bitter gevoeld."
I Indien Duitsche kranten zich in den laatsten
l tijd minder in dezen toon uitspreken, is de
x verklaring hiervoor allicht te zoeken in militaire
voorschriften, zooals dat door het Hooger Com-
A. mando in Noord-Beieren uitgevaardigd, kraeh-
tens hetwelk artikelen over de kosten om te
‘ leven onder " preventieve censuur " zijn ge-
plaatst, op den grond, inter alia. dat zij " den
P vijand aanmoedigen in zijn hopen op over-
winning?
Maar hebben wij niet te veel bewezen?
Indien dit alles waar is, waarom is het dan van
niet meer zichtbare uitwerking geweest op de
door de Duitsohe Regeering gevolgde politiek?
Hier ook is het antwoord eenvoudig; wij gaven
het reeds in de beschrijving van den toestand in J
den aanvang van dit opstel. Dat antwoord is
dat Duitschland nog altijd veel meer een land- j
_ bouwende staat is dan Engeland; het gedeelte
,` 3