HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 33

JPEG (Deze pagina), 507.42 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

3l
I werk, buiten de gewone werkuren verricht,
beurden.
I In Duitscliland zagen zekere klassen van I
` · ammunitie-werkers hunne loonen evenzeer ver-
hoogd, maar de vermeerdering van inkomsten is
hier lang niet zoo algemeen en zoo beduidend
geweest als in Engeland. Op dit punt kan een
mededeeling in " Soziale Praxis " als afdoend
bewijs gelden. " Soziale Praxis " is het
welbekend orgaan van de partij die een
gematigde sociale hervorming voorstaat; jaren-
lang heeft het zich verheugd in hooge, half-
oflieieele bescherming en het wordt geredigeerd
door wel-onderlegde staathuislioudkundigen.
In een artikel van 22 Juli 1915 zegt het 1
"I-Iet antwoord aan lien die op de ver-
hoogde loonen van den arbeider wijzen, als
een tegenwicht tegen de duurte der levensmid-
! delen is dat zij, die tengevolge van den oorlog
meer verdienen, een betrekkelijk dun laagje
vormen; de groote meerderheid onder de
arbeidsgezinnen, wier broodwinners in
millioenen van gevallen te velde zijn, en de
meeste employees moeten zien, met minder
geld rond te komen, terwijl de prijzen van
voedsel gemiddeld met minstens 50 °(, zijn