HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 31

JPEG (Deze pagina), 481.71 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

29
3 Pieac·nN·rse1cw1Jz1·: s’r1.re1xe ix 1>1·; VO1·1DINGS1’RIJ­· 1
ZEN Boven nm wm JUL1 1911.
‘ .­ 1 -- F Aug. Septj Oct. j Nov. l Dec. l Jan. £Febr. i
ä «--M--·-~l ‘
‘ E ¤ E
Engelsche grootej 11 I 13 i 13 17 19 i 23 25
stad (op liet; j l |
S eind d. maand) E § ,
Berlijn (in deni 13.3 1(l.5‘ 16.4 20.9 26.1 31 i42.6 “
‘ loop d. maand) j . l i
l · 1 `
l., III;
-­- jMrt. { Apr.; Mei l Juni Juli iAug.i Sept. ` Oct. i
ä a l
i ‘ ‘ *
Engelsche groote! 25 [26.5 31.5i 35 i 36 37 42 l 43
stad (op lietj { 1 « ` j
eind d. maand) i N g l
Berlijn (in den ‘50.«1i 56.5 65 è65.4 69.6j75.3i78,~1i93.2l
loop d. maand) i ‘ * E
. j _ I '
Men moet hierbij bedenken dat Duitsche
koopers niet slechts meer te betalen hadden voor
­ dezelfde hoeveelheid voedsel als tevoren, maar
- _ dat sinds Januari hun tarwebrood voor een
ll . . .
_ belangrijk deel uit rogge bestond en hun rogge-
brood uit aardappelmeel. T ervvijl billijker-
wijze wordt erkend, dat de prijzen te Berlijn
gevvoonlijk een weinig hooger zijn dan elders,
diene tevens dat de bovenstaande cijfers voor
Berlijn gebaseerd zijn op de gemiddelden van
ä