HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 30

JPEG (Deze pagina), 535.90 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

l
p 28 ‘
I
zich hiervoor niet op de indrukken van onzij dige
bezoekers te verlaten. Het Duitsch Statistisch _
Bureau heeft weliswaar zijn gewone opgaven V · i
van en-gros prijzen gestaakt, maar ging ten
aanzien van haar gebruikelijk maandelijkseh i
verslag van détail-prijzen tot dusver niet verder _
dan dat het een week of wat later uitkwam. `i
Met deze prijs-opgaven gewapend-en wij mo~ V
gen ons overtuigd houden, dat zij niet hooger
waren dan wat werkelijk betaald werd­-heeft
het Engelsch Handelsdepartement (Board of
Trade) van maand tot maand opgemaakt en in `
wi de " Labour Gazette " gepubliceerd een reeks
` van index-nummers, die de stijging in de totale
kosten van voedsel in Berlijn aangeven, hierbij
_ in het licht stellend de betrekkelijke
, belangrijkheid die de onderscheiden artikelen
in werkelijkheid voor verbruikers in de
arbeiderswereld hebben. Als voorbeeld diene het I
volgende staatje, waarin, ter vergelijking, ook
is gegeven een op gelijke wijze verkregen over- ’
zicht voor groote steden in Engeland. _
~. E