HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 29

JPEG (Deze pagina), 547.33 KB

TIFF (Deze pagina), 4.87 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

I
27
‘ Andere invoeren van uit Holland bestonden
I uit rijst, levend vee, hooi, aardappelen en
Y groenten. Behalve de geoorloofde en openlijke i
handel werd er op ruime schaal gesmokkeld.
Van uit Denemarken kwamen eieren, boter en »
4, bovenal rookspek (bacon) binnen. De uitvoeren
l van uit Zweden kenmerkten zich voor zekeren ;
i tijd door een ontzaglijke verzending van eieren.
Maar, al maakten deze invoeren den stand van
zaken voor den Duitschen verbruiker wat
dragelijker, en zulks in het bijzonder in de j
Noord-Westelijke provinoiën, zij reikten bij i
lange na niet ver genoeg om het evenwicht l
tusschen vraag en aanbod te herstellen. Volgens
Prof. Ballod, in een lezing op 15 Juni 1915, was 1
de normale invoer van voedsel voor negen-
` tienden afgesneden; zoo goed als alle graan en
_ _ levensmiddelen en de helft van de boter-, kaas-
en visoh-aanvoeren. En hoewel het leger
grootendeels geleefd had ten koste van de over-
, , ‘ wonnen gewesten, bleef men voor het jaar, naar
` zijne berekening, tooh nog met 12 a 13 %
beneden de normale voedsel-voorziening. Ge-
volgelijk zijn de détail-prijzen van voedings-
middelen ongeveer tweemaal hooger gestegen
dan het geval was in Engeland. Men behoeft.