HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 28

JPEG (Deze pagina), 442.10 KB

TIFF (Deze pagina), 4.87 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

26
beveiligen en de verbodsbepalingen, vvaartoe zij ~
hun toevlucht namen; zijn talrijk en voor ‘_
verschillende perioden van toepassing geweest. _·
Maar van tijd tot tijd werd tocl1 genoeg over
Duitsch1and’s grenzen gelaten om voor haar den
toestand wat te verlichten. Ziehier bijvoor-
beeld de cijfers (in tonnen) voor zekere uitvoeren l;
uit Holland naar Duitschland, gedurende drie 1
maanden van 1915 en drie overeenkomstige
maanden in 1911 :

Q 1915 1911
--­- (April, Mei, ; (April, Mei,
. Juni). Juni).
lj A I
Varkensvleesch 11.922 I 791
Rundvleeseh en kalfsvleesch 5.972 1.501
Kaas 17.018 2.951 _
Boter 11.889 1.563
Eieren E 11.391 5.971
Copra 11.077 6.935
( l . . 1 i
Kollie 19.189 l1.21$ 1
. | L
Aardappehneel Q 17.162 7.076
Versche Viseh 5.556 2.729
Pekelharing 2.913 1.655
. 1