HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 24

JPEG (Deze pagina), 580.20 KB

TIFF (Deze pagina), 4.85 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

22 Q
92 gaat en 80 voorslaat, lijkt het er veel op, of
zij hun jas knipten, niet naar de vereischte
grootte, maar naar het stuk laken dat zij ervoor
beschikbaar hadden. Zelfs met deze kleine
toegift zouden er 1.605.000 noodig zijn, terwijl
er waarschijnlijk niet meer dan 1.411.000 voor- z
handen zouden zijn; neemt men een meer aan-
nemelijke toegift aan en stelt men 92 als uiterste
grens, dan heeft men toch nog ruim 1.845.000
ton noodig. Met andere woorden : Duitschland
zou, afgesneden van invoeren, maar overigens 1
op de gewone wijze voortgaande met het bear- .
_ beiden van den bodem, aan voedsel, noodig voor
° een gezond bestaan, voor ongeveer 249:2 te kort j
komen. H
Het is waar, dat het Eltzbaoher geschrift aan-
nam, dat Duitschland met op den gewonen voet
zou voortgaan te leven. Het stelde tusschen-
komst van Regeeringswege van ver­reikende
strekking voor, het gebruik van graan, voor
brood geschikt, als voeder verbiedend en de
boeren dwingend, hun aantal varkens in te kor- 4
ten enz.enz., alsmede het zorgvuldig vermijden
van alle verkwisting van de zijde van de huis-
houdsters. Deze aanbevelingen, op den voor-
grond stellende " dat elk landbouwer het zich j
tot een eer zou rekenen, de nieuwe voorschriften l
· in acht te nemen " en dat de natie te aanschouwen T
l