HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 22

JPEG (Deze pagina), 616.82 KB

TIFF (Deze pagina), 4.87 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

` K
20 `
besprekingen van dezen aard algemeen j
aangenomen, 118 gram ruw eiwit, wat overeen-
komt met ongeveer 105 gram verteerbaar eiwit, 1
zooals dit in 1881 door den beroemden Duitschen
· physiologist Voit werd voorgesteld. Maar om r
per hoofd 105 gram, met de noodige speling voor
vrouwen en kinderen, uit te kunnen deelen, zou
men 2.004.000 ton eiwit behoeven. In de laatste [
jaren is het geheele onderwerp aan een her- E
ziening onderworpen geworden, als gevolg van
de geschriften van Professor Chittenden van l
Yale University (U.S.A.). Hij heeft verklaard [
dat een man, bij een welgekozen hygienische
i` i voeding, op veel minder eiwit zou kunnen leven H
dan het quantum door Voit voorgestaan,
Duitsche physiologisten in het algemeen en j
onder hen hun meest op den voorgrond treden-
den figuur Rubner, hebben hierop geantwoord
dat, hoezeer menschen ongetwijfeld op minder i
zouden kunnen teren, indien het voedsel speciaal ,
gekozen werd, het niet veilig zou zijn, minder
dan Voit’s quantum aan te nemen, wanneer men ‘
met groote groepen en lange perioden te doen L
heeft, tenzij er in de eetgewoonten van een volk W
opeens een afdoende verandering kwam. Het j
verschil tusschen de hoeveelheid uit een physio- l
lcgisoh oogpunt vereischt en de 105 gram ver- j
_ teerbaar eiwit zou, volgens Rubner, gevoegelijk ­ j