HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 20

JPEG (Deze pagina), 576.55 KB

TIFF (Deze pagina), 4.88 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

18 `
stelt, schijnt het niet verantwoord, hiervoor 10% X
aan te nemen. Wij mogen, zonder in het minst
onbillijk te zijn, 2‘,’;Q van de Eltzbacher vleesch l
cijfers laten vallen en het totaal-cijfers aan .
eiwit voor dierlijk voedsel van 346.000 tot I
340,000 ton terugbrengen. Dezelfde neiging
om de cijfers zoo hoog mogelijk op te voeren is i
merkbaar. waar het Eltzbacher vlugschrift zich l
met zuivel produkten bezighoudt. " Wij zullen," .
zeggen zij. " 2200 liter melk als de jaarlijksche, i
gemiddelde opbrengst van elke koe aannemen."
Maar dit is een der hoogste schattingen ooit
voorgesteld; de standaardhandleiding voor
" zuivelbereiding stelt het op 2000.* Indien Wij
het Eltzbacher eiwit-cij fer voor zuivelprodukten i
met 5% disconteeren en onder dit hoofd tot een
bedrag van 159.000 in plaats van 167.300 ton
kommen, kunnen wij zeker niet van on-edel-
moedigheid worden beschuldigd. Ook als wij ·
overigens met alle andere Eltzbacher-ramingen
meegaan-ten aanzien van groente en fruit,
_ï_§l;Z^lSCl1I”l12l11`l1, 1908, aangehaald door Esslen, pag. 8].
Siedel in "Handbucl1 der YVirthschaftskun<le Deutsch- `
lands," 190-1, ii, 826, neemt 1800 liters aan, terwijl Ballod .
in " Grundriss der Statistik," 1013, bij het vermelden van
ramingen loopende vau 1500 tot 2400, opmerkt dat 1800.
naar alle warscliijnlijkheid het meest betrouwbaar cijfer
daarstelt.