HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 17

JPEG (Deze pagina), 573.78 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

1
15
behoeft kunnen beschikken. Het zou per jaar i
` 1.605.000 ton van noode hebben ; het kan er-
i _ 1,554.000 produceeren. Het zou gemakkelijk i
` zijn een zóó klein tekort aan te vullen en de
maatregelen voor een betere verdeeling, die het J
boek aan de hand geeft, zouden zelfs tot een 1
j belangrijk teveel voeren.
De twee voornaamste rubrieken zijn: (1)
graan en aardappelen; (2) vleesch. Ten aanzien (
van (1) baseert Herr Eltzbacher’s geschrift zijne i
berekening op een gemiddelde der oflicieele i
l oogst-ramingen voor 1912 en 1913. Maar de
i oogsten in deze jaren, en vooral in 1913, verkre- 3
gen waren, als algemeen bekend, bij zonder schit­ i
g terend. Ook was men in oflicieele kringen,*
twee maanden vóór Eltzbacher’s boek verscheen,
zeer wel bekend met het feit, dat de oogst van
1914 een groote tegenvaller was-naar alle
waarschijnlijkheid met 15% blijvende beneden
i die van het voorafgaand jaar en met 13%
(Q beneden die van 1912 op ’13.
De finale officieele cijfers werden niet publiek
gemaakt vóór Juli 1915 en het bleek toen, dat
eïïèïèèäïäiègêvviïï Yi§Qi§ï{T>ï,§i@HQ[ïf`L1ulllii
, Hunger besiegt werden ? " door von Braun, Hoofd van
i het Beiersche Landbouw-Departement; met een voor-
) bericht, gedateerd October, 1914.
ä