HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 16

JPEG (Deze pagina), 593.84 KB

TIFF (Deze pagina), 4.90 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

14
Dr. Eltzbacher was het blijkbaar, die aan de _
behandeling een literaire vorm wist te geven en
dit met niet weinig talent. Geen wonder dat
in een land, waar de zaakkundige zóó hoog staat
aangeschreven, aan eene publicatie als deze {
grooten invloed ten deel viel. Voorzoover de
Duitsche Regeering te werk ging met een con-
sequent rekening houden met Duitsche hulp- j
' bronnen, vindt men het hier uiteengezet. E
De energie-bijbrengende eigenschappen van l
voedsel (gewoonlijk gemeten naar hun warmte- ä
gevend vermogen, bij caloriën) kunnen wij hier j
buiten beschouwing laten ; het scheen nauwelijks
denkbaar, een jaar geleden, dat Duitschland, .
met zijn enorme produktie van suikerbieten, ooit
in den toevoer van energie zou te kort schieten;
al heeft in den laatsten tijd zelfs de suiker- ,
toevoer reden tot eenige beangstheid gegeven.
L Om echter onze aandacht uitsluitend te bepalen ' i
bij het onmisbare eiwit, vinden wij dat Herr »
Eltzbacher’s boek, als resultaat van een reeks i
van ingewikkelde berekeningen, het tot een j
bevredigende oplossing heeft weten te brengen. l
Ook al zou Duitschland, zoo wordt verklaard,
uitsluitend op eigen hulpbronnen zijn aange- i
wezen, zou het over haast alle eiwit die het i
i