HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 14

JPEG (Deze pagina), 587.62 KB

TIFF (Deze pagina), 4.91 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

12
het opbouwen van het samenstel zelf in zijn
jeugd en het voortdurend op krachten houden,
in rijper jaren, zóo, dat afslijting en afmatting i
worden goedgemaakt, kunnen alleen worden
bewerkstelligd door het verstrekken van eiwit- j
stoffen. En aardappelen bevatten nog geen ,, `
vijfde van het eiwit door roggemeel verschaft en i
nauwelijks één zevende van dat wat wij uit
tarwebloem trekken; suiker bevat heelemaal :
geen eiwit. Bovendien zou, waar de bij-pro- ,
dukten van brouwerijen en distilleerderijen, 1
voor het voederen van vee gebezigd, van 2/3 tot
3/4 van het oorspronkelijk eiwit van het graan
bevatten, het verminderen van den voorraad i
graan voor deze inrichtingen beschikbaar tot i
bijzonder nadeelige inkrimping van het voor- ‘
handen voer moeten leiden. Systemen van betere ‘
verdeeling van voedingsmiddelen zouden dus, om <
kort te gaan, weleens kunnen neerkomen op bere- ,
keningen, hoe de koek te eten, zonder er de i
beschikking over te verliezen. _ ij
Nauwelijks waren dan ook de Duitsche legers ä
van vóór Parijs teruggedreven, of schrijvers
vatten de pen op om te zien of zij niet, ook i
zonder het eiwit buiten rekening te laten, tot
een bevredigende oplossing konden geraken.
Volkomen "objectiviteit" is al een zeldzaam