HomeDuitschland's voeding van buiten-afPagina 12

JPEG (Deze pagina), 596.60 KB

TIFF (Deze pagina), 4.91 MB

PDF (Volledig document), 26.28 MB

10
echter de stapel-produkten belangrijk in prijs, `
of de lxuismoeder ziet om naar zaken, die in
i aanmerking komen om ze te vervangen. Hier l
heeft men dientengevolge te doen met feiten van l
geringere beteekenis, die echter geenzins over
’t hoofd moeten worden gezien. Rijst b.v.
verheugde zich in Duitschland meer en meer in
de gunst van het publiek, maar drie-kwart van j
de invoeren hiervan werd uit Britisch-Indië
verkregen. Eieren vervangen vleesch als
vanzelf, maar van elke vijf kwamen er twee van
buitenaf en ongeveer de helft hiervan werd
door Rusland en andere vijandelijke landen
geleverd. En zoodra men tot het vervangen van
boter door margarine wenschte over te gaan, j
stond men vóór het geval, dat twee derden der
cocosnooten en der copra van Britsche herkomst i
waren.
Bekendheid met deze omstandigheden gaf,
vóór den oorlog, in Duitschland zelf, bij lieden l
tot het vormen van een oordeel het best in staat, j
tot sombere overdenkingen aanleiding. Het is
echter kenteekenend voor de psychologische
gesteldheid dat, kort geleden, in zekere kringen, l
het grootst mogelijke optimisme op den voor- ,
grond was getreden. Er waren drie lijnen van J
betoog. Eerstens en bovenal rekende men er op 4