HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 8

JPEG (Deze pagina), 503.72 KB

TIFF (Deze pagina), 4.55 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

‘ I
I 6 l
. is, omdat Duitschland het was, die aan Europa
. dezen oorlog op drong-dat de geallzèerden de
waarborgen moeten verkrijgen voor een toekomstige
vrede. ln Juli 1914 dacht geen enkele Staat er aan j
om Duitschland aan te vallen. Er wordt gezegd I
I dat Rusland het eerst begon te mobiliseeren. Dat is, '
naar ik begrijp, de meening die heerschende is, in
Duitschland-en die rechtvaardigen moet de
. bewering dat deze oorlog geen aanvallende maar I
een verdedigings~oorlog is. Rusland echter is niet I
begonnen te mobiliseeren, dan nadat Duitschland een I
conferentie had geweigerd, en nadat er een bevel
tot mobilisatie in Duitschland was verschenen en E
dit naar Petrograd was getelegraleerd. Inderdaad
het is de oude geschiedenis van I870 herhaald: '
I toebereidselen tot een oorlog--niet slechts toe~ '
I bereidselen in materiaal, maar toebereidselen in alle '
I richtingen-tot zulk een hoogte opgevoerd in L
Berlijn, dat ze hierin elk land verre overtrof-en j
dan, als het gewenschte oogenblik daar was-
I een handige zet om een ander land de beslissende
stap te doen nemen en als dit gedaan is die te j
doen volgen door een ultimatum dat een oorlog
onvermijdelijk maakt. I
Dezelfde geschiedenis met den inval in België, `