HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 7

JPEG (Deze pagina), 466.44 KB

TIFF (Deze pagina), 4.55 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

5
mij te bepalen, niet bij de vredesvoorwaarden, die
kunnen slechts bij algemeen overleg der geallieerden
worden geregeld en niet door een van hen
afzonderlijk, maar over het gezamelijke doel dat
j wij in dezen oorlog beoogen.
«
j 1870 HERHAALD.
j Herinner U-vraag ik U-de aanleiding tot
dezen oorlog-want om ons onderwerp op de doel-
matigste wijze te bespreken, moeten wij wel be~
ginnen met op te halen, naar voren te brengen, en
vast te houden~de ware czmzlczk/2`zzg tot dezen
oorlog. Er zijn er die zeggen, "ga niet altijd
terug tot de overbekende Geschiedenis, ieder
· weet die immers? [k zeg-we kunnen haar
Q nooit genoeg op halen. Het zal de vredesvoor­
l waarden bepalen en er grooten invloed op
uitoefenen.
l Duitschland spreekt over vrede. l-lre staats-
l lieden gewagen heden van vrede-maar van wat
l soort van vrede ? O, zeggen ze, Duitschland moet
j waarborgen hebben, dat ze niet meer zal worden
aangevallen. Zoo deze oorlog aan Duitschland
; ware opgedrongen, dan ware dit zeer logische
taal. Maar het is juist omdat het tegendeel waar
H