HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 5

JPEG (Deze pagina), 421.71 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

I
tWAAROM ENGELAND OORLOG VOERT,
EN
; WAT ZIJ VAN DE TOEKOMST HOOPT.
l i Ik begin met tot U te zeggen, dat wij in
een tijd van oorlog als deze, ten zeerste op
prijsstellen de tegenwoordigheid onder ons van
mannen, die tot een ander land-~­’t zij bondgenoot
j oi neutraal-behooren ; die onze gevoelens eerlijk
j zullen vertolken, die in de wereld zullen zenden
j een getrouw beeld van wat zij nu zien in dit
l land in zijne ontzettende worsteling; die de
l waarheid zullen spreken, en die, zoo ze er in
‘ slagen, om niet alleen waär te zijn (wat tamelijk
gemakkelijk is). maar vooral om hunne woorden
te doen gelooven door de geheele wereld--den
grootst mogelijken dienst zullen hebben bewezen,
E dien wij vn hen kunnen vragen.,
l De President zei,. dat ik een historische rede
A zou houden. Ik twijfel er aan, oi het mogelijk
j zal zijn, een historische rede te houden, terwijl de