HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 25

JPEG (Deze pagina), 472.54 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

l 1
l
23 g
van Pruisischmilitarisme, die zich eerst uitstrekte
j over heel iDuitschland, en later over het
vasteland. Daar moet geen einde gemaaktworden
t aan dezen oorlog­­­geen vrede-dan een vrede
t die verzekert aan de Europeesche volkeren dat
*· ze in de toekomst vrij zullen kumen leven-bevrijd
van die schaduw in de vrije lucht en in het licht
der vrijheid. Daar strijden wij voor. Wij
weten, dat als de menschheid eenig geboorterecht l
heeft, en wij gelooven, dat het recht heeft op vrede
en op vrijheid, dan is onze zaak rechtvaardig,
want het is daarvoor__dat_ wij strijden. l
Als men ons vraagt : " Hoe lang zal de strijd
nog duren ?°° kunnen wij slechts antwoorden, dat l
het nog zal voortduren, tot dat al deze eischen zullen
zijn verkregen-en al schijnt het hard, dat het j
tegenwoordige geslacht in zijn jeugd moeten worden
opgeroepen om zijn oller te brengen--het is om
· het bestaan van de natie en vóór het komende
geslacht. Dit is ons besluit en dat steeds vaster ‘
wordt naar mate de oorlog voort duurt te
` zamen met onze bondgenooten: dat wij den strijd V
. niet zullen opgeven, aleer wij te zamen het succes i
zullen hebben bereikt, dat het hunne moet zijn
+aleer zij voor de toekomst vrede voor Europa è
(9556.)