HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 24

JPEG (Deze pagina), 500.43 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

l
22 t
zal roepen, Duizende jonge mannen, de een na
den ander gaan naar de vuurlinie, bestijgenjvol
geestdritt de hoogten van moed en zielenadel,-
waartoe een lang leven zelfs meermalen geen i
gelegenheid biedt. En op deze hoogten vallen r
velen-niet zelden achterlatend eenig getuigenis =
van den geest, waarin zij hun dood tegenmoet
gingen-waardoor wij dubbel trotsch op hen zijn
ofschoon het de pijn hen te moeten missen,
nog scherper maakt. Zij worden gevolgd door
anderen en die weer door anderen, zoolang als hun
ofler noodig zal zijn, een lange stoet van jonge
mannen uit al onze landen, die sterven--maar
die niet te kort schieten-omdat hun dood en de
wijze waarop zij sterven een glorie rijk succes is.
Dit geslacht in zijn jeugd geeft zijn leven,
maar het geelt het- op dat het oudere geslacht
onder ons in vrede zijn jaren zal kunnen
uitleven-­in vrede, vrijheid, en eer,. en dat het ·
opkomende geslacht, dat nog in `de kinder- W
jaren is, het leven zal mogen genieten en het
nationale leven zal mogen ontwikkelen, bevrijd
van den druk en de overheersching van Pruisisch in
militarisme. Voor vele jaren hebben wij
geleefd onder de steeds dieper. wordende schaduw