HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 23

JPEG (Deze pagina), 469.55 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

l i
1 i
l l
i ZI l

dezen oorlog zijn gebeurd, de invoering van giftig
gas-van ziekten misschien-het zal niet alleen
alle kracht der oorlogvoerenden, maar alle in-
spannig der neutralen behoeven, om te voorkomen,
dat na dezen oorlog, alle uitvindingen van
i wetenschap die gebruikt worden in de lucht, op
het land, in het water en onder het water, niet
worden aangewend om de menschheid uit te
roeien maar voor haar welzijn; om toe te zien,
dat iedere natie zich mee verantwoordelijk voelt,.
om oorlog te voorkomen, en als er een oorlog
uitbreekt, dat die oorlog gevoerd zal worden, naar
wetten die tenminste even menschelijk zullen zijn
als bij onze voörvaderen, en die heden ten dage
door Duitschland zijn overtreden, en te niet gedaan.
Dit is van overwegend belang voor geheel het
menschelijk geslacht.
_ HET OFFER ONZER JONGELINGSCHAR.
Dag aan dag worden wij er aan herinnerd, "
dat in ons eigen land en in dat van onze bond- n
· _ genooten er honderd duizenden gezinnen zijn, waar
overwinning een gevoel van voldoening en trots.
misschien mag brengen-maar waar het nooit V
weer de oude blijdschap en levens vreugde terug l
1