HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 22

JPEG (Deze pagina), 491.66 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

i
20
perk of paal zal worden gesteld aan hun gebruik ? l
Dit is een vooruitzicht, dat bedreigt onze
beschaving en het eigen bestaan der menschheid.
Duitschland heeft door deze middelen aan te
i wenden, zich laten zien als de groote anarchist,
die in de wereld heeft losgelaten een grooter en `
afschuwelijker anarchie dan waarvan eenig anar-
chistisch individu ooit heeft gedroomd. ln de
toekomst zal iedere oorlog, zoo er geen grenzen
aan worden gesteld, nog steeds vreeselijker worden,
door den vooruitgang van diezelfde wetenschap,
want Duitschland heeft alle slagboomen neer­
geworpen, die de beschaving had geplaatst, om
de verschrikkingen van den oorlog binnen de
grenzen de houden. Neutrale natiën hebben er
groot belang bij, dat er iets gedaan wordt om
wetten vast te stellen, die moeten worden nageleefd
in toekomstige oorlogen, wetten, die zoo_ zullen
worden gesteld, en ondersteund, dat iedere natie, _
die ze overtreedt, zal worden beschouwd als de
vijand van de mensehheid en de geheele wereld
tegen zich zal hebben. · _
Het willekeurig gebruik van explosive stoffen om
groote steden ze vernielen, om strijdenden en niet-
strijclenden te dooden, al deze dingen, die in