HomeWaarom Engeland oorlog voert en wat zij van de toekomst hooptPagina 21

JPEG (Deze pagina), 502.86 KB

TIFF (Deze pagina), 4.57 MB

PDF (Volledig document), 11.90 MB

l j j
t 19
noch bemanning worden gespaard. De daden
in België gepleegd, en in ander gebied onzer
bondgcnooten door Duitschers bezet, waarvan
enkele zijn onderzocht, en die ten eenenmale
strijden met de eerste begrippen van menschlijkheid l
en met de aangenomen en veroorloolde wijze van l
oorlogvoeren.
En nog iets-waar wij maar weinig van
hooren, zeer weinig, en niet de volle geschiedenis
van weten. Sedert het uitbreken van den l
oorlog, sedert Turkije zich in den krijg heeft
gemengd-is zij de vasal van Duitschland geweest.
Genoeg is er uitgelekt, om ons te doen begrijpen,
dat er in Turkije op een ongehoorde wijze met
ontzettende gruwelen gepaard, wordt getracht de
Christelijke bevolking uitteroeien-gruwelen die
Duitschland had kunnen voorkomen en die slechts j
met haar goedvinden konden worden gepleegd.
Misschien zal ter eeniger tijd een neutraal land,
dat de geheele geschiedenis kent-het wereld~
kundig maken. Al deze dingen zijn gebeurd
gedurende dezen oorlog en wat laat het voorzien voor
de toekomst ! Zullen alle bronnen van wetenschap
voortaan worden aangewend om middelen uit te l
vinden om menschen te vernielen, terwijl er geen
¢
l
i
1